ظرفشویی 14 نفره ال جی 325

تماس بگیرید

  • 14 نفره
  • بخارشو
  • 3 سبد
  • هوشمند
  • آسانسور دار
  • 10 برنامه شستشو
  • باز شدن خودکار درب